Պատվերի դիմաց վճարումն իրականացվում է հետևյալ եղանակներով

 

Վճարում տեղում՝ պատվերը ստանալուց հետո- առաքիչին առձեռն վճարելով:
Կանխիկ վճարումն իրականացվում է պատվերը ստանալու պահին:

Բանկային փոխանցում՝ միայն իրավաբանական անձանց համար։
Բանկային փոխանցմամբ վճարումները հասանելի են միայն իրավաբանական անձանց և կազմակերպություններին։